มั่งคั่งด้วยคาถาอาคมมีจริงหรอ

ความคาดหวังของคนเราส่วนใหญ่ล้วนมุ่งหมายความสำราญจากการมีเงินมีทรัพย์สินมากมายโดยเฉพาะการขึ้นชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์ผู้คนจำนวนมากเลือกทางการ


เป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งมั่นปฏิบัติงาน,ขยัน,อดออม,ประหยัด,แต่ว่าก็มีมนุษย์ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เลือกขอร้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์มนต์ แต่ว่ายังคงคร้านขาดความทรหดอดทนแล้วก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำอบรมสั่งสอนที่สร้างความเชื่อถือในคุณความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงงี่เง่าเหมือนกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อยกย่อง คุณพระรัตนตรัยและก็ยังมีมนต์ที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธถือมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงโง่เขลาเหมือนดังดังเช่นมนต์ หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่ถ้าเกิดคนใดกันแน่หมั่นพร่ำสวดมนตร์แล้วก็กระทำตามมนต์นี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของมนต์ดังต่อไปนี้
อุ อุฐานสัมปทา หมายความว่า
ให้ถึงและความพากเพียร ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง แล้วก็สู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ หมั่นเพียรปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
อา อารักขสัมปทา มีความหมายว่า
ให้ถึงพร้อมการดูแลและรักษา เป็นการป้องกันเงินทรัพย์สินที่หามาได้จากความอุตสาหะให้มีความปลอดภัย พูดอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ถ้าเกิดแม้กระนั้นยังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุ้มครองปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบและก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการเพิ่มขึ้น
กะ กัลยาณีที่ไม่ยี่ห้อ แสดงว่า
การมีมิตรแท้ การคบสหายดี ยกตัวอย่างเช่น มีสหายร่วมงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความสุจริตใจ ไม่คิดปอกลอกคดโกงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเสนอแนะในแนวทางที่ถูก ได้พบเห็นอาชีพดีหนทางสำหรับในการหาเลี้ยงชีพ และไม่เชื้อเชิญกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ 
สมชีวิตา แสดงว่า
การดำรงชีพตามความเหมาะสม ตัวอย่างเช่น การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังสมบัติพัสถานที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารค่าครองชีพอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ แล้วก็รู้จักออมเงินเพิ่มอีก
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นเวทมนตร์คาถาที่ท่องรวมทั้งภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินคนหนึ่งแปลงเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความเชื่อถือปฏิบัติตนทำตัวตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความเพียงพอ ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงพึงจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของต้องการหากแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำบาก
สุดท้ายนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะมั่งมีด้วยแนวทางไหนก็ไม่มีความสำคัญหรอกขอรับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือประกาศเพียงแค่นั้น

Author: Chester Henderson